IWIWFacebookTwitterDiggGoogle bookmarkDel.icio.usvipstart.huBlogter.hu

la Ferme du Plessis, Párizs

ayudh találkozó csoportkép2010. július 24-t?l augusztus 1-jéig az AYUDH és a GreenFriends a franciaországi la Ferme du Plessis-ben több mint 150 fiatalt látott vendégül a világ minden tájáról. A találkozó célja az volt, hogy bemutassák az ökológia eltér? területeinek két különböz? megközelítését.

Az AYUDH hatodik Európai Ifjúsági Találkozója, mely az “Embracing Life – Living in the Respect of Nature” (Átölelni az életet. Úgy élj, hogy tiszteled a természetet!) címet viselte, összesen 73 fiatalt fogadott 8 európai országból, és az Európai Bizottság „Cselekv? fiatalság” programjának társszponzorálásával jött létre.

 

 

A programok részét képezték Br. Subhámrita és Brí. Dípámrita inspiráló el?adásai, melyek központi témái azok az értékek voltak, amelyek segítségével beépíthetjük mindennapi életünkbe a természetet tiszteletét. További el?adások szóltak az energiafogyasztáshoz f?z?d? kapcsolatunkról (az el?adó Mathieu Labonne volt), a vízfogyasztásról (Pierre Taillandier el?adásában), Clarisse Gimat pedig ráébresztette a fiatalokat azoknak a f? ökológiai problémáknak a bonyolultságára és eredetére, melyekkel világunknak szembe kell néznie. Az el?adások végén a hallgatóság választ kaphatott kérdéseire, ami lehet?vé tette, hogy mélyebben megvizsgálhassanak spirituális és tudományos témákat egyaránt.

Négy különböz? m?helymodulon vehettek részt a találkozó vendégei, és minden fiatal választhatott egy workshopot mindegyik modulból, melyek a fenntarthatóság különböz? dimenzióit képviselték. Ezek a workshopok a “CARE” (Óvd!) nevet kapták, és a rövidítés a következ? szavakból állt össze:

C – Community Service (Közösségi szolgálat): Ezeken a m?helyeken a fiatalok különböz? módokon járulhattak hozzá egy fenntartható közösség életéhez: dolgozhattak organikus zöldségeskertben, organikus módon f?zhettek, vagy ökológiai helyreállítást végezhettek la Ferme du Plessis régészeti helyszínén.

A – Artistic (M?vészeti): Ezeken a m?helyeken a fiatalok festés, dobolás vagy éneklés révén fejleszthették és fejezhették ki kreativitásukat. Néhányan bepillantást kaphattak az üvegfestés évszázados technikájába, amelyet régóta használnak már a katedrálisok építésekor.

R – Revitalization (Revitalizáció): Ezeknek a workshopoknak a célja a stresszkezelés különféle módjainak ismertetése volt, melyekkel a fiatalok kibontakoztathatják kreativitásukat és produktivitásukat a tanulásban és a munkában. Az IAM vagy az IAM Youth meditáció, a taj-csi és a neigong, a ritmustánc, az er?szakmentes kommunikáció vagy a “flow” workshop segített a fiataloknak abban, hogy megérezzék bels? erejüket.

E – Ecology (Ökológia): E m?helyek középpontjában a környezet megóvása és a biológiai sokféleség fenntartása állt. A résztvev?k például „hotelt” építettek rovaroknak, organikusan kertészkedtek balkonládák segítségével, vagy m?anyag hulladékot hasznosítottak újra értékes és divatos termékekké.

Sok fiatal számára a program egyben azt is jelentette, hogy már hatodszor találkoztak az Európai Ifjúsági Találkozó keretein belül. Az évek során közöttük kialakult mély kötelék csak tovább er?södött az új résztvev?kkel, akik zökken?mentesen beilleszkedtek a csoportba, és új inspirációt és kulturális gazdagodást hoztak magukkal.

A fiatalok pihenését, feltölt?dését, valamint a kultúrák, nemzetiségek és nyelvek sokféleségének megbecsülését szolgálta a közeli chartres-i katedrálisba tett látogatás, a tábort?z, a játékok és a futballmeccsek. A fiatalokat arra bátorították, hogy fedezzék fel a kulturális sokféleséget a nemzetközi reggelik, az országbemutatások és a kultúrák közötti párbeszéd révén.

A jelenlév?k a hét során több ülést tartottak fejlesztési projektjeikr?l, hogy egész évben ki tudjanak tartani a társadalomért tett tevékenységük mellett.

 

A fiatalok egy dalt is szereztek, hogy megragadják a tábor hangulatát:

“Az élet esély, fogadd el!

Az élet szeretet, osztozz benne!

Az élet himnusz, énekeld!

Az élet álom, valósítsd meg!

Az életet élni kell, éld hát meg!

Az élet kihívás, ne hátrálj!

Az élet gyönyör?, csodáld!

Az élet üdvösség, ízleld meg!

Az élet értékes, védelmezd!

Az élet rejtély, öleld át!

Az élet ígéret, váltsd valóra!

Az élet harc, fogadd el!

Amikor az élet kemény, mosolyogj!

Az élet boldogság, öleld át!

Az élet gyönyör?, csodáld!

Az élet öröm, ünnepeld!”

(Dev)